school_logo.jpg
prominent_logo.png

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken en beslissen over opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op “De Zuiderpoort”. De Medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit teamleden. Een keer per jaar wordt er op een ouderavond door Ouderraad en Medezeggenschapsraad verantwoording afgelegd over het werk dat het afgelopen jaar gedaan is en vinden zo nodig de verkiezingen van de Ouderraad en van de Medezeggenschapsraad plaats.


Eén ouder en één teamlid uit de M.R. bezoeken als vertegenwoordigers van de MR de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het openbaar onderwijs in Ede. In deze vergaderingen worden onderwerpen besproken, waarmee alle openbare scholen te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn de vakantieregeling en het personeelsbeleid.  


 

Contactgegevens

Openbare basisschool De Zuiderpoort

Kerkweg 19

6717 EX Ede

0318-630345

directie.zuiderpoort@proominent.nl

Download onze app!

Wanneer u de app downloadt, blijft u makkelijk op de hoogte van het laatste nieuws en kunt u berichten van de leerkracht van uw kind ontvangen. 

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent